Stb. 2006, 458 Verkorte toelatingsprocedure voor studie

Besluit van 2-10-2006, Stb. 2006, 458

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ter implementatie van de richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (PbEU L 375).

Op 13 december 2004 is de Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (PbEU L375) gepubliceerd. Dit besluit strekt tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 aan deze richtlijn. De richtlijn voorziet in het vaststellen van minimumnormen voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk. De richtlijn bevat daartoe merendeels facultatieve bepalingen, aan de lidstaten wordt overgelaten of zij gebruik maken van de mogelijkheid om deze te implementeren.

Inwerkingtreding 11-10-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.