Stb. 2004, 14 Verhoging vergoedingen rechtsbijstand

Besluit van 16-1-2004, Stb. 2004, 14

Besluit tot wijziging Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand.

In het eerste lid van artikel 3 van het Besluit vergoeding rechtsbijstand 2000 wordt de eerder aangekondigde verhoging van de uurvergoeding van rechtsbijstandverleners van 7,00 euro in twee tranches doorgevoerd. Ten gevolge van tussentijdse indexeringen is dit bedrag thans 7,22 euro. Op 1 januari 2004 werd de uurvergoeding verhoogd met 3,61 euro en op 1 januari 2005 wordt eenzelfde, maar wel geïndexeerde, verhoging doorgevoerd. De verhoging leidt ertoe dat het basisbedrag vaan de uurvergoeding met ingang van 1 januari 2004 is verhoogd tot 85,95 euro.

Bij deze verhoging wordt gevoegd de verhoging van de uurvergoeding met 7,89 euro die wordt verleend aan rechtsbijstandverleners die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen waarover overeenstemming is bereikt met de Nederlandse Orde van Advocaten. Vanaf 1 januari 2004 kunnen rechtsbijstandverleners slechts deelnemen aan het stelsel van gesubsidieerd rechtsbijstand c.q. ingeschreven zijn bij een raad voor rechtsbijstand, indien zij voldoen aan bovengenoemde kwaliteitseisen. Hiermee wordt de kwaliteitstoeslag integraal onderdeel van het basisbedrag zoals genoemd in het eerste lid van artikel 3 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. Per 1 januari 2004 werd de uurvergoeding 93,84 euro.

Aangezien niet bekend is wat de hoogte zal zijn van het per 1 juli 2004 toe te passen indexeringscijfer, kan niet nauwkeurig worden aangegeven wat de hoogte van het bedrag van de uurvergoeding met ingang van 1 januari 2005 zal zijn. Afgezien van deze indexering per 1 juli 2004 zal het basisbedrag dan 97,45 euro zijn.

Er zijn twee redenen voor deze nieuwe verhoging. Ten eerste is in het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO Rechtsbijstand) aangegeven dat een reële uurvergoeding ligt tussen de 95 euro en 100 euro.

Ten tweede ligt aan de verhoging van de uurvergoeding ten grondslag de noodzaak om voldoende rechtsbijstandverleners te motiveren om deel te nemen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zodat een goede toegang tot het recht gewaarborgd blijkt.

Inwerkingtreding 23-1-2004 met terugwerkende kracht tot 1-1-2004.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.