Stb. 2006, 474 Verhoging grensbedragen jaarrekening MKB

Besluit van 11-10-2006, Stb. 2006, 474

Besluit tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 (PbEU L 224).

Dit besluit strekt tot verhoging van de grensbedragen die bepalen welke bedrijven onder de categorieën midden- en kleinbedrijf vallen en daardoor bij het opstellen van de jaarrekening in aanmerking komen voor vrijstellingen. Door de verhoging van die grensbedragen kunnen meer bedrijven profiteren van die vrijstellingen. De verhoging vloeit voort uit een aanpassing van de vierde vennootschapsrichtlijn van de EG inzake het jaarrekeningenrecht. De jaarrekeningvoorschriften en de vrijstellingen zijn neergelegd in titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aanpassing van de grensbedragen geschiedt bij algemene maatregel van bestuur. Het betreft de grensbedragen genoemd in artikel 396 lid 1 onder a en b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek welke worden verhoogd tot onderscheidenlijk € 4.400.000 en € 8.800.000 en in artikel 397 lid 1 onder a en b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek welke bedragen worden verhoogd tot onderscheidenlijk € 17.500.000 en € 35.000.000.

Het besluit is op 25 oktober 2006 in werking getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.