Stb. 2009, 445 Verdrag mensenhandel

Rijkswet van 24-9-2009, Stb. 2009, 445

Rijkswet tot goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006, 99).

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel beoogt een hecht fundament en een krachtige bijdrage te leveren aan een alomvattende aanpak van mensenhandel in de regio die door de Raad van Europa wordt bestreken. Het Verdrag is op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen en op 1 februari 2008 in werking getreden. Het Verdrag is alomvattend en multidisciplinair van opzet en beoogt blijkens artikel 1 het volgende te bewerkstelligen: (1) de voorkoming en bestrijding van mensenhandel onder het waarborgen van de gelijkwaardigheid van de geslachten ('gender equality’), (2) het beschermen van de mensenrechten van de slachtoffers van mensenhandel, (3) het ontwerpen van een alomvattend kader voor de bescherming van en bijstand aan slachtoffers en getuigen, (4) het verzekeren van een effectief onderzoek en een effectieve vervolging en (5) het bevorderen van de internationale samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel. Het Verdrag is in zijn alomvattende en multidisciplinaire opzet ambitieus. Het heeft betrekking op de aanpak van mensenhandel in brede zin. Daaronder vallen de voorkoming en de bestrijding van mensenhandel, de bescherming van en de hulp aan slachtoffers, en mensenrechten. Het Verdrag levert ook een bijdrage aan de aanpak van illegale migratie van potentiële slachtoffers.

Inwerkingtreding 6 november 2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.