Stb. 2008, 418 Verbetering positie huurders

Wet van 25-9-2008, Stb. 2008, 418

Wet tot wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder.

De positie en zeggenschap van huurders, huurdersorganisaties en bewonerscommissies ten opzichte van de verhuurder wordt verbeterd. In de eerste plaats worden de verschillen tussen de positie en zeggenschap van huurders en huurdersorganisaties in de particuliere sector zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die in de sociale sector. Voorts worden de onderwerpen uitgebreid waarover een verhuurder de huurdersorganisatie desgevraagd, dan wel - als het voornemens tot wijziging van het eerdere beleid en beheer betreft - ongevraagd moet informeren. Desgewenst overlegt de huurdersorganisatie of bewonerscommissie met de verhuurder over dergelijke wijzigingen en kan zij daarover adviseren. Verder is de verhuurder van meer dan 25 woningen (voorheen lag deze grens op 100 woningen) gehouden tot regelmatig overleg met de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie. Zij kunnen onderwerpen agenderen voor dergelijke overleggen. Door een amendement wordt wettelijk vastgelegd dat een verhuurder op verzoek informatie verstrekt over de uitspraken van de klachtencommissie. Dit biedt de huurdersorganisatie of bewonerscommissie inzicht in het aantal en de aard van klachten van de huurders. Dit kan reden zijn om bepaalde klachten, uitspraken of het functioneren van de klachtencommissie te agenderen in het overleg met de verhuurder. Overleg tussen huurders en verhuurders over de klachten en de klachtencommissie kan op deze wijze een bijdrage leveren aan de rol en positie van de huurdersorganisatie en de bewonerscommissie en een impuls geven aan de kwaliteit van het functioneren van de klachtencommissie.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Besluit van 11-10-2008, St. 2008, 419

Besluit van 11 oktober 2008, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector in verband met de verbetering positie en zeggenschap huurders.

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies krijgen een informatie-, overleg- en adviesrecht ten aanzien van meerjarenplannen. Hiermee worden voornemens tot beleid van woningcorporaties bedoeld ten aanzien van substantiële meerjarige zaken die de maatschappelijke taak van sociale verhuurders betreffen, zoals meerjarenbegrotingen of investeringsplannen in relatie tot de woonvisie van een gemeente of activiteitenplannen.

Deze bepaling geldt alleen voor de sociale verhuurders.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.