Stb. 2008, 248 Vennootschap met energie taken

Stb. 2008, 248

Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die vennootschap.

Deze wetswijziging regelt de taken en de positie van een vennootschap, waarvan alle aandelen middellijk of onmiddellijk in handen zijn van de staat, die wettelijk belast is met publieke taken en aan wie andere publieke taken op het gebied van het energiebeleid kunnen worden opgedragen. De vennootschap heeft vier wettelijke publieke taken: deelnemen in de opsporing van koolwaterstoffen op het continentaal plat, deelnemen in de winning van koolwaterstoffen, het vervullen van een rol in het zogeheten 'gasgebouw’ en het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Economische Zaken over de uitvoering van voorgenomen energiebeleid. Voorts kan de minister van Economische Zaken de vennootschap in bepaalde gevallen en ter bescherming van bepaalde publieke belangen andere taken opdragen in het algemeen belang van het energiebeleid. De vennootschap mag andere activiteiten dan die ter uitvoering van haar publieke taken alleen verrichten na instemming van de minister van Economische Zaken. De statuten van de vennootschap en wijzigingen daarvan behoeven de goedkeuring van de minister van Economische Zaken. De minister kan de vennootschap voorts bindende aanwijzingen geven in het belang van een goede uitvoering van de haar opgedragen publieke taken. De vennootschap is ten slotte verplicht de minister gegevens en inlichtingen te verstrekken die hij nodig heeft voor de uitvoering van de Mijnbouwwet.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.