Stb. 2004, 215 Veegwet modernisering rechterlijke organisatie

Wet van 13-5-2004, Stb. 2004, 215

Wet tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten.

De wet herstelt omissies en technische onvolkomenheden die zijn ontstaan als gevolg van de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie. Voorts wordt onder meer het privaatrechtelijk handelen door de gerechten en de Raad voor de rechtspraak in de Wet RO geregeld. Ook zijn enkele aanpassingen die niet meer konden worden gerealiseerd in de Wet organisatie en bestuur gerechten, de Wet Raad voor de rechtspraak of de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie meegenomen, zoals de uitzondering van het College van afgevaardigden als bestuursorgaan in zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Inwerkingtreding op (verschillende) nader te bepalen tijdstip(pen).

Stb. 2004, 275

Inwerkingtreding

De Wet van 13 mei 2004 (Stb. 2004, 215) tot partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke indeling, de Beroepswet, de Wet op de economische delicten en enige andere wetten is op 1 juli 2004 in werking getreden.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.