Stb. 2009, 365 Uitstel van de verplichting visies en plannen te digitaliseren

Besluit van 18-8-2009, Stb. 2009, 365

Besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening betreffende uitstel van de inwerkingtreding van de verplichting de inhoud van visies, plannen, besluiten en verordeningen in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen.

Dit besluit vloeit voort uit de beslissing tot uitstel van de inwerkingtreding van de verplichting de inhoud van visies, plannen, besluiten en verordeningen in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen. De inwerkingtreding, aanvankelijk voorzien per 1 juli 2009, wordt uitgesteld tot 1 januari 2010.

De (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn grotendeels in werking getreden op 1 juli 2008. De artikelen van het Bro met betrekking tot de digitalisering zouden met ingang van 1 juli 2009 in werking treden.

Blijkens een recente voortgangsmonitor verwacht 60% van de gemeenten op 1 juli 2009 voldoende voorbereid te zijn. Gelet op de overblijvende 40% worden van rijks-, provinciale en gemeentelijke zijde de bestuurlijke, maatschappelijke en juridische risico’s te groot geacht om de digitaliseringsverplichting met ingang van 1 juli 2009 in werking te laten treden.

Inwerkingtreding 2-9-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.