Stb. 2008, 530 Uitbreiding DNA-onderzoek bij veroordeelden

Besluit van 8-12-2008, Stb. 2008, 530

Besluit houdende wijziging van de opsomming van de misdrijven waarop de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van toepassing is.

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is op 1 februari 2005 in werking getreden ten aanzien van de personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet al veroordeeld waren tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel en die deze straf of maatregel op dat moment ondergingen of nog moesten ondergaan, alsmede ten aanzien van de personen die na de inwerkingtreding van deze wet veroordeeld werden of worden tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel of taakstraf. Daarbij geldt de beperking dat deze personen veroordeeld dienen te zijn wegens een gewelds- of zedenmisdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en dat is aangewezen bij besluit van 12 januari 2005, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Stb. 2005, 18), zoals gewijzigd bij het besluit van 10 december 2007 (Stb. 2007, 513). Dit besluit heeft tot doel de werkingssfeer van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden met ingang van 1 januari 2009 uit te breiden met de veroordeelde zeer actieve veelplegers wegens ieder misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en met de veroordeelden aan wie ingevolge artikel 38m, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders is opgelegd wegens ieder voorlopig-hechtenis-misdrijf.

Inwerkingtreding 1-1-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.