Stb. 2004, 35 Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie

Wet van 29-1-2004, Stb. 2004, 35

Wet houdende nieuwe regelen inzake tuchtrechtspraak in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

De wetgeving is een vervolg op de herziening van de Wet op de bedrijfsorganisatie, waarbij er voor is gekozen de handhaving van verordeningen van de bedrijfslichamen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voortaan hoofdzakelijk tuchtrechtelijk in plaats van strafrechtelijk te laten plaatsvinden. Ingevolge het nieuwe artikel 104 Wet op de bedrijfsorganisatie - dat tegelijk met dit wetsvoorstel in werking zal treden - kunnen bij verordening overtredingen van die verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd, dan wel als strafbare feiten, waarbij dat laatste slechts kan gebeuren, indien dat nodig is voor de bescherming van de door de betrokken bepaling beschermde belangen. De verwachting is dat de rechtshandhaving op dit terrein door middel van tuchtrecht slagvaardiger ter hand genomen zal worden. De keuze voor tuchtrechtelijke handhaving is tevens ingegeven vanuit de gedachte de algemene inspectiedienst, de economische controledienst en het openbaar ministerie te ontlasten. Strafrechtelijke handhaving zou dan ook alleen aan de orde moeten zijn als het belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen daartoe noopt; het strafrecht als uiterste middel. In de verordeningen zal moeten worden aangegeven welke bepalingen tuchtrechtelijk en welke bepalingen strafrechtelijk afgedaan zullen worden.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 23-2-2004, Stb. 2004, 84

Inwerkingtreding

De Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (Stb. 2004, 35) treedt in werking met ingang van 1 april 2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.