Stb. 2008, 290 Tuchtrechtspraak accountants

Wet van 27-6-2008, Stb. 2008, 290 en inwerkingtredingbesluit van 5-8-2008, Stb. 2008, 324

Wet met nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants.

Het tuchtrecht voor accountants wordt gestroomlijnd en geïntegreerd in één wet. Deze wijziging van het tuchtrecht vormt het sluitstuk van de wijzigingen in de regelgeving voor accountants die met het de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zijn ingezet. De Wta introduceert toezicht op accountantsorganisaties, waarbij de registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent kunnen optreden als externe accountants. De introductie van dit toezicht vloeit voort uit de maatschappelijke onrust die is ontstaan als gevolg van forse misstanden waarbij accountants een rol hebben gespeeld zoals het boekhoudschandaal bij het Amerikaanse bedrijf Enron. De versterking van het toezicht op accountants op grond van de Wta is aanleiding geweest voor de regering de regeling van het tuchtrecht nader te bezien. Het tuchtrecht voor accountants en de onafhankelijke positie van het tuchtrecht wordt versterkt met het oog op het maatschappelijk vertrouwen. Deze versterking komt tot uiting in de wijze waarop de accountantskamer samengesteld zal zijn. Wanneer de accountantskamer zitting heeft zal de meerderheid van de leden uit rechters bestaan. Accountants maken wel deel uit van de accountantskamer, maar maken geen meerderheid meer uit. De wet bevat naast een regeling van het tucht(proces)recht een regeling voor de klachtenprocedure. Deze regeling voorziet in de instelling van een klachtencommissie en behandeling van klachten tegen accountants door een klachtencommissie. Het betreft klachten inzake zaken die niet behoren tot de wettelijke (kern)taken van accountants.

Inwerkingtreding op 25-8-2008 met uitzonderingen.

Inwerkingtredingsbesluit van 22-1-2009, Stb. 2009, 21

Inwerkingtreding

De Wet tuchtrechtspraak accountants (Stb. 2008, 290) treedt gefaseerd in werking. De eerste fase is op 25 augustus 2008 in werking getreden (Stb. 2008, nr.324). Deze eerste fase had betrekking op aanpassingen in de Wet op de Registeraccountants, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet toezicht accountantsorganisaties. Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de tweede en derde fase van de Wet tuchtrechtspraak accountants.

De tweede fase voorziet in de instelling van de accountantskamer per 1 februari 2009. De derde fase voorziet in de behandeling van tuchtzaken tegen accountants op basis van het in de Wet tuchtrechtspraak accountants opgenomen tuchtrecht door de accountantskamer met ingang van 1 mei 2009.

Het tuchtrecht voor accountants is gestroomlijnd en geïntegreerd in één wet. Deze wijziging van het tuchtrecht vormt het sluitstuk van de wijzigingen in de regelgeving voor accountants die met het de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) zijn ingezet. De Wta introduceert toezicht op accountantsorganisaties, waarbij de registeraccountant en Accountant-Administratieconsulent kunnen optreden als externe accountants. De introductie van dit toezicht vloeit voort uit de maatschappelijke onrust die is ontstaan als gevolg van forse misstanden waarbij accountants een rol hebben gespeeld zoals het boekhoudschandaal bij het Amerikaanse bedrijf Enron. De versterking van het toezicht op accountants op grond van de Wta is aanleiding geweest de regeling van het tuchtrecht nader te bezien. Het tuchtrecht voor accountants en de onafhankelijke positie van het tuchtrecht wordt versterkt met het oog op het maatschappelijk vertrouwen. Deze versterking komt tot uiting in de wijze waarop de accountantskamer samengesteld zal zijn. Wanneer de accountantskamer zitting heeft zal de meerderheid van de leden uit rechters bestaan. Accountants maken wel deel uit van de accountantskamer, maar maken geen meerderheid meer uit. De wet bevat naast een regeling van het tucht(proces)recht een regeling voor de klachtenprocedure. Deze regeling voorziet in de instelling van een klachtencommissie en behandeling van klachten tegen accountants door een klachtencommissie. Het betreft klachten inzake zaken die niet behoren tot de wettelijke (kern)taken van accountants.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.