Stb. 2009, 222 Tuchtrechter kan direct ingrijpen bij advocaat en notaris

Stb. 2009, 222

Wet tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen.

De tuchtrechter kan voortaan onmiddellijk ingrijpen bij advocaten en notarissen van wie het ernstige vermoeden bestaat dat zij beroepsmatig ontsporen. De tuchtrechter krijgt hierdoor de bevoegdheid om direct maatregelen te treffen tegen advocaten en notarissen, in afwachting van de uitkomst van de 'gewone' tuchtprocedure. Te denken valt aan de situatie dat een advocaat of notaris banden onderhoudt met criminele organisaties. De tuchtrechter kan in zo'n geval de advocaat of notaris met onmiddellijke ingang schorsen of een andere voorlopige maatregel treffen. De schorsing heeft in dat geval een voorlopig karakter, in afwachting van de uitspraak van de tuchtrechter in de gewone tuchtprocedure. Met deze wet wordt bereikt dat deze advocaten en notarissen eventueel kwalijke praktijken niet kunnen voortzetten zolang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan in de gewone tuchtzaak. De wet wijzigt de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt. Hiermee wordt invulling gegeven aan een motie van het oud-Tweede Kamerlid Wolfsen.

Met de nieuwe wet wordt bovendien de leeftijdsgrens voor notarissen verhoogd. Op dit moment wordt aan notarissen van rechtswege leeftijdsontslag verleend, wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Door een wijziging van de Wet op het notarisambt wordt het leeftijdsontslag in het vervolg pas vanaf 70 jaar verleend.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 1-7-2009 en voor een deel op 29-5-2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.