Stb. 2009, 401 Transparantie financiële producten en hypotheken

Besluit van 16-9-2009, Stb. 2009, 401

Besluit houdende opneming in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van een verplichting voor aanbieders om transparantie te bieden ten aanzien van de kosten in verband met complexe producten en hypotheken en een verbod op bonusprovisies voor aanbieders en bemiddelaars en wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.

Dit besluit hangt samen met de uitbreiding en aanscherping van de regels voor provisiebetaling en beloningstransparantie die merendeels per 1 januari 2009 in werking zijn getreden (Stb. 2008, 546).

Wat de uitbreiding betreft worden behalve complexe producten en hypotheken nu ook betalingsbeschermers en uitvaartverzekeringen onder de reikwijdte van de beloningstransparantie en provisieregels gebracht. Betalingsbeschermers zijn verzekeringen ter dekking van het risico dat de verzekeringnemer zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen. De aanscherping zit in een wijziging van art. 149a en de invoering van een artikel 59 a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). Er wordt een verbod op het betalen en ontvangen van bonusprovisies in artikel 149a van het besluit opgenomen. Adviseurs en bemiddelaars dienen op grond van artikel 149b voorafgaand aan het adviseren of bemiddelen een dienstverleningsdocument te verstrekken. In lijn hiermee wordt bepaald dat aanbieders naast de zogenaamde kostenverklaring de consument informatie moeten verstrekken over de aard en de reikwijdte van hun dienstverlening. Voor de door aanbieders te bieden kostentransparantie wordt het nieuwe artikel 59a ingevoerd. Aanbieders zullen informatie moeten verstrekken over de prijs van complexe producten en hypotheken en daarnaast verregaande kostentransparantie moeten bieden inzake complexe producten waarbij sprake is van een vermogensopbouwcomponent. Met dit laatste moet de consument een beter inzicht krijgen in de kosten van dergelijke producten en de invloed daarvan op de inleg of premie, het rendement en het uiteindelijk opgebouwde vermogen of de uitkering indien het een verzekering betreft. De consument is hierdoor beter geïnformeerd en beter in staat om weloverwogen een beslissing te nemen voor een bepaald opbouwproduct. Voor beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken gelden op grond van artikel 60, eerste lid, onderdeel l van het Bgfo sinds 1 januari 2008 soortgelijke regels. Deze regels zijn voor levensverzekeraars door de sector uitgewerkt in de modellen van De Ruiter. Deze modellen worden door levensverzekeraars met ingang van 1 januari 2008 toegepast. Met de onderhavige aanscherping van de transparantieregels is voor alle aanbieders van complexe producten met een vermogensopbouwdeel in een vergelijkbare kostentransparantie voorzien. Hiermee is voor alle producten die voor de consument in een vergelijkbare behoefte voorzien een level playing field gecreëerd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 30-10-2009, Stb. 2009, 458

Inwerkingtreding

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 16 september 2009, houdende opneming in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van een verplichting voor aanbieders om transparantie te bieden ten aanzien van de kosten in verband met complexe producten en hypotheken en een verbod op bonusprovisies voor aanbieders en bemiddelaars en wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Stb. 2009, 401).

Het Besluit treedt met ingang van 1 januari 2010 in werking.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.