Stb. 2004, 23 Toegang tot openbare telecommunicatienetwerken

Wet van 17-12-2003, Stb. 2004, 23 en inwerkingtredingsbesluit van 26-1-2004, Stb. 2004, 36

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden van toegang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot omroepnetwerken.

De wijziging heeft ten doel de toegankelijkheid van omroepnetwerken voor aanbieders van programma's te vergroten, en zo de marktwerking te bevorderen. Voorts wordt onbelemmerde toegang geregeld tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor internettoegangsdiensten, waartoe ook omroepnetwerken die bestemd zijn voor internettoegang behoren.

De OPTA krijgt wettelijke middelen om de relevante markten te bepalen en om vervolgens vast te stellen of er marktpartijen zijn met een aanmerkelijke marktmacht. Aan een partij met aanmerkelijke marktmacht kunnen verplichtingen worden opgelegd, zoals de verplichting te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang en de verplichting om voor toegang een kostengeoriënteerd tarief in rekening te brengen.

Inwerkingtreding: art. IVa en IVc treden in werking op 4-2-2004. De wet loopt namelijk vooruit op de algemene implementatie van zes nieuwe ONP-richtlijnen (Onafhankelijke Post- en Communicatieautoriteit) die in wetsvoorstel 28 851 plaatsvindt. In de loop van de parlementaire behandeling van beide wetsvoorstellen heeft wetsvoorstel 28 851, waarin ook de onderwerpen van deze wet worden geregeld, deze wet nagenoeg ingehaald. Het in werking laten treden van de gehele wet zou leiden tot verwarring en onduidelijkheden. Daarom heeft de minister in de memorie van antwoord (28 203, B) reeds aangekondigd van deze wet slechts de artikelen IVa en IVc in werking te zullen laten treden, omdat deze artikelen vooruitlopend op de toekomstige inwerkingkomstige inwerkingtreding van wetsvoorstel 28 851 nog zelfstandige betekenis hebben.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.