Stb. 2005, 250 Titel 16 Boek 8 BW

Wet van 7 april 2005, Stb. 2005, 250, en inwerkingtredingsbesluit Stb. 2005, 251,

Wet tot vaststelling en invoering van titel (Exploitatie) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

In titel 16 van Boek 8 BW is de herziene materie opgenomen die daarvoor werd geregeld in de Wet houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer van 10 september 1936 (Stb. 523), zoals nadien enkele malen gewijzigd (Wet Luchtvervoer). De Wet Luchtvervoer is hiermee ingetrokken. De bepalingen over de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor dood of letsel van passagiers en voor schade van bagage en goederen die aan boord van zijn luchtvaartuig vervoerd worden, zijn aangepast aan hedendaagse vereisten en aan internationale ontwikkelingen zoals neergelegd in onder meer het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107.

Middels het inwerkingtredingsbesluit van 10 mei 2005 is de wet in werking getreden op 1 juni 2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.