Stb. 2008, 283 Terminologie beleggingsinstellingen

Stb. 2008, 283

Besluit houdende wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van Richtlijn nr. 2007/16/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 maart 2007 tot uitvoering van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat de verduidelijking van bepaalde definities betreft (PbEU L 79) en tot aanpassing aan de terminologie, gehanteerd in verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PbEU L 241).

Sinds de vaststelling van de richtlijn beleggingsinstellingen in 1985 is de diversiteit aan financiële instrumenten die op de financiële markten worden verhandeld, aanzienlijk toegenomen. Teneinde te bevorderen dat de definities in alle lidstaten in gelijke zin worden geïnterpreteerd en worden toegepast op een wijze die strookt met de aan de richtlijn beleggingsinstellingen ten grondslag liggende beginselen, werd door de Commissie de noodzaak gevoeld om marktpartijen en toezichthouders op dit punt meer duidelijkheid te verschaffen. Bij de nota van toelichting is een transponeringstabel gevoegd waarin de samenhang tussen de artikelen uit de Uitvoeringsrichtlijn en het Bgfo inzichtelijk wordt gemaakt.

Inwerkingtreding 23-7-2008

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.