Stankemissie veehouderijen en novelle

Wetten van 16-5-2002, Stb. 2002, 319-320

Wet houdende regels inzake stankemissie in ontwikkelingsgebieden.

Wet tot wijziging van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden.

De eerstgenoemde Wet werd aanvankelijk door de Eerste Kamer afgekeurd. Met een novelle kwam de regering aan de bezwaren tegemoet. Deze novelle breidt de werkingssfeer van het toentertijd in de Eerste Kamer aangehouden wetsvoorstel uit met zogeheten verwevingsgebieden (gebieden waarin landbouw, wonen en natuur naast elkaar bestaan en waar hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk is) terwijl de cumulatieregeling (modelberekening van de stank afkomstig van bij elkaar in de buurt liggende intensieve veehouderijen) zou moeten worden geschrapt. De novelle zorgt voor duidelijkheid over de stanknormen zodat de betrokken provincies reconstructieplannen kunnen opstellen.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel stankemissies veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden schrapte de Tweede Kamer via amendering de verwevingsgebieden uit het wetsvoorstel, terwijl vervolgens een meerderheid in de Senaat juist pleitte voor uitbreiding van de reikwijdte met die verwevingsgebieden. Over de manier waarop een en ander gerealiseerd moet worden, bestond geen overeenstemming.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 23-4-2003, Stb. 2003, 178

Inwerkingtreding

De Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden Stb. 2002, 319-320 is in werking getreden op 1 mei 2003.

Kamerstukken:

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.