Stb. 2006, 37 Stad en milieu

Wet van 19-1-2006, Stb. 2006, 37 en inwerkingtredingsbesluit van 23-1-2006, Stb. 2006, 38

Wet met regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot coördinatie van procedures (Interimwet stad- en -milieubenadering).

Met de Interimwet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om woningbouw te realiseren. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde milieueisen, zoals geluidsnormen of regels voor stank. Uiteraard is dit aan strikte voorwaarden gebonden. De uitzonderingsmogelijkheden gelden voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Gemeenten moeten bijvoorbeeld eerst via een stappenbenadering aantonen dat de geplande woningbouw niet onder de bestaande regels gerealiseerd kan worden. Als dit niet het geval blijkt, kan de gemeente toestemming vragen bij de provincie om af te wijken van bepaalde milieueisen. Deze afwijking moet in de woonwijk worden gecompenseerd met andere zaken die van belang zijn voor de leefkwaliteit. Er is tevens een regeling voor de coördinatie van besluiten waardoor gemeenten het ruimtelijk beleid sneller kunnen uitvoeren. In een uitgebreide proefperiode is gebleken dat de uitzonderingsmogelijkheden een bijzondere stimulans vormen voor gemeenten om woningbouwlocaties te ontwikkelen, die aanvankelijk onhaalbaar werden geacht. Bovendien is gebleken dat deze locaties, eenmaal in ontwikkeling, uiteindelijk ook zonder uitzonderingen gerealiseerd kunnen worden. In slechts een beperkt aantal gevallen is ook daadwerkelijk afwijking noodzakelijk geweest om de gewenste woningbouw te realiseren. De afwijking van milieuregels is gekoppeld aan de besluitvorming over het opstellen of herzien van een bestemmingsplan. Dat voorkomt niet alleen dubbele procedures maar geeft tevens een extra stimulans aan de samenhang tussen ruimtelijk en milieubeleid.

Inwerkingtreding 1-2-2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.