Stb. 2006, 472 Specialistenregisters

Wet van 28-9-2006, Stb. 2006, 472

Wet tot wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Met de wet wordt de wettelijke regeling voor registratie van medisch specialisten aangepast aan de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen. De registratiecommissies ex artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg moeten als zelfstandige bestuursorganen worden beschouwd. Voorts wordt de regeling aangepast aan ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Op 19 november 2003 deed de Afdeling uitspraak in een zaak waarin de toepassing van artikel 14, eerste lid, van de wet aan de orde was. De Afdeling oordeelde dat er, anders dan voorheen werd gedacht, geen regelgevende bevoegdheid wordt toegekend aan een beroepsorganisatie en dat een regeling als bedoeld in het eerste lid van de wet een privaatrechtelijke regeling is. De minister kan daaraan weliswaar een publiekrechtelijk rechtsgevolg, inhoudende een wettelijk beschermde specialistentitel, verbinden, maar dat ontneemt daaraan niet het privaatrechtelijk karakter. Dit uitgangspunt betekent dat het regelgevend orgaan van een beroepsorganisatie als privaatrechtelijk is te kenschetsen en het betreffende regelgevende orgaan (het college) ten aanzien van die taak niet als een zelfstandig bestuursorgaan te bestempelen is. Voor de organen van artikel 14, tweede lid, onder e, (registratiecommissies) heeft de uitspraak van de Afdeling geen consequenties.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 20-11-2006, Stb. 2006, 639

Inwerkingtreding

De wet van 28 september 2006 tot wijziging van enige artikelen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters), Stb. 2006, 472 is in werking getreden op 15 december 2006 .

Met de wet wordt de wettelijke regeling voor registratie van medisch specialisten aangepast aan de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen. De registratiecommissies ex artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg moeten als zelfstandige bestuursorganen worden beschouwd. Voorts wordt de regeling aangepast aan ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Op 19 november 2003 deed de Afdeling uitspraak in een zaak waarin de toepassing van artikel 14, eerste lid, van de wet aan de orde was. De Afdeling oordeelde dat er, anders dan voorheen werd gedacht, geen regelgevende bevoegdheid wordt toegekend aan een beroepsorganisatie en dat een regeling als bedoeld in het eerste lid van de wet een privaatrechtelijke regeling is. De minister kan daaraan weliswaar een publiekrechtelijk rechtsgevolg, inhoudende een wettelijk beschermde specialistentitel, verbinden, maar dat ontneemt daaraan niet het privaatrechtelijk karakter. Dit uitgangspunt betekent dat het regelgevend orgaan van een beroepsorganisatie als privaatrechtelijk is te kenschetsen en het betreffende regelgevende orgaan (het college) ten aanzien van die taak niet als een zelfstandig bestuursorgaan te bestempelen is. Voor de organen van artikel 14, tweede lid, onder e, (registratiecommissies) heeft de uitspraak van de Afdeling geen consequenties.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.