Stb. 2004, 351 Speciale inrichting voor stelselmatige daders

Wet van 9-7-2004, Stb. 2004, 351

Wetsvoorstel (26-6-2003) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Penitentiaire beginselenwet.

De rechter krijgt met een nieuwe sanctie de mogelijkheid om een stelselmatige dader voor maximaal twee jaar te plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders. Daarmee wordt de strafrechtelijke opvang voor verslaafden (SOV) verruimd tot strafrechtelijke opvang van veelplegers. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel die is bedoeld om de meest hardnekkige veelplegers van delicten als openlijk geweld, straatroof, winkeldiefstal en vernieling, langere tijd aan het vrije maatschappelijk verkeer te onttrekken. Het plegen van nieuwe delicten wordt daarmee voor de detentieperiode feitelijk onmogelijk.

De nieuwe maatregel kan onder de volgende voorwaarden worden opgelegd:

In de eerste plaats dient het te gaan om misdrijven waarvoor ingevolge artikel 67 Sv voorlopige hechtenis is toegelaten.

In de tweede plaats geldt de eis van stelselmatig daderschap waarvoor drie elementen gelden: 1) recidive, en wel drie onherroepelijke veroordelingen tot een vrijheidsbenemende of -beperkende straf of maatregel of taakstraf gedurende vijf jaar voorafgaand aan het nieuwe feit, 2) het nieuwe feit is gepleegd na de tenuitvoerlegging daarvan en 3) er moet rekening worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Het gaat om een minimumvoorwaarde. In de praktijk gaat het doorgaans om daders met aanzienlijk meer antecedenten. Voorts wordt tot uitdrukking gebracht dat de stelselmatige dader zich ongevoelig moet hebben getoond voor eerdere strafrechtelijke interventies.

In de derde plaats moet het gaan om misdrijven die de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengen. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de nieuwe maatregel is gericht op daders die de veiligheid van het publiek domein in gevaar brengen, en daardoor voor grote overlast zorgen.

De nieuwe regeling breidt tevens de mogelijkheden uit om deze daders direct in voorlopige hechtenis te nemen : dit dwangmiddel moet ook mogelijk worden voor eenvoudige mishandeling en zaaksbeschadiging (artikelen 300 en 350 van het Wetboek van Strafrecht).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.