Stb. 2004, 325 Sociale werkvoorziening

Wet van 30-6-2004, Stb. 2004, 325

Wet tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake.

De indicatiestelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt overgeheveld van de gemeente naar de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Daarnaast wordt een wijziging van de WSW voorgesteld die erop is gericht de mogelijkheden voor de uitvoering van begeleid werken in het kader van de WSW te vergroten.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de diverse artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 3-8-2004. Stb. 2004, 424

Inwerkingtreding

De Wet van 30 juni 2004 (Stb. 325) houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

De indicatiestelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt overgeheveld van de gemeente naar de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Daarnaast wordt een wijziging van de WSW voorgesteld die erop is gericht de mogelijkheden voor de uitvoering van begeleid werken in het kader van de WSW te vergroten.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.