Stb. 2008, 150 Schrapping territorialiteitseis in Wubo

Wet van 10-4-2008, Stb. 2008, 150

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met het schrappen van de territorialiteitseis.

Het wordt mogelijk dat belanghebbenden met de Nederlandse nationaliteit, die op het moment van een aanvraag ingevolge de Wubo in het buitenland wonen, aan deze wet rechten kunnen ontlenen.

De aanleiding voor de wijziging is de volgende. De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) heeft eind 2000 een aanvraag van een echtpaar om toekenning van onder meer een periodieke uitkering ingevolge deze wet afgewezen. Dit op grond van het feit dat aanvragers niet voldeden aan de in artikel 3 gestelde territorialiteitseis, omdat zij op het moment van hun aanvraag in Spanje woonden. Het door de belanghebbenden tegen dit besluit ingediende bezwaar is door de PUR ongegrond verklaard. Tegen deze ongegrondverklaring hebben de belanghebbenden vervolgens bij de Centrale Raad van Beroep beroep aangetekend. In deze beroepsprocedure heeft de CRvB het noodzakelijk geacht bij het Europese Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen. De CRvB verzocht om een antwoord op de vraag of het gemeenschapsrecht, in het bijzonder artikel 18 EG (recht van burgers van de Unie om vrij te reizen en te verblijven in de Unie), zich tegen een nationale regeling verzet volgens welke de toekenning van een uitkering ten behoeve van burger-oorlogsslachtoffers wordt afgewezen op de enkele grond dat de belanghebbende, die de Nederlandse nationaliteit heeft, bij het indienen van de aanvraag niet in Nederland woont, maar op het grondgebied van een andere lidstaat van de Unie. Het Hof heeft in zijn arrest van 26 oktober 2006 (C-192/05) de vraag van de CRvB beantwoord. Volgens het Hof is de territorialiteitseis in de Wubo in strijd met artikel 18 van het EG-verdrag. De eis vormt een belemmering van het recht om vrij te reizen en te verblijven en is daarom in principe verboden.

Inwerkingtreding 16-5-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.