Stb. 2007, 324 Schattingsbesluit

Besluit van 29-8-2007, Stb. 2007, 324

Besluit van 29 augustus 2007, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. (Stb. 2004, 434)

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten zoals dat luidde voor de wijziging op 18 augustus 2004, is per 22 februari 2007 weer van toepassing op een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering van degene die voor of op 1 juli 1959 is geboren. Verder zijn de bepalingen die de maximering van de urenomvang van de maatmanfunctie regelen, vervallen.

De wijziging inzake het Schattingsbesluit zoals dat gold voor 18 augustus 2004 houdt verband met de afspraak in het Coalitieakkoord om de leeftijdsgrens van degenen die - in het kader van de eenmalige herbeoordelingsoperatie - worden herbeoordeeld op basis van het op 18 augustus 2004 aangepaste Schattingsbesluit (Stb. 2004, 434), te verlagen van 50 naar 45 jaar. Het regime uit het ‘oude’ Schattingsbesluit, zoals dat luidde vóór 18 augustus 2004, wordt weer van toepassing op de uitkering van degenen die voor 1 juli 1959 zijn geboren. Deze leeftijd hangt samen met het algemene gegeven dat oudere arbeidsongeschikten die langer met een uitkering uit het arbeidsproces zijn, een slechtere arbeidsmarktpositie hebben.

De wijziging betreffende het vervallen van de maximering van de urenomvang van de maatmanfunctie houdt verband met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 2 maart 2007. Daarin heeft de CRvB zich uitgesproken over één van de wijzigingen in het aangepaste Schattingsbesluit van 18 augustus 2004, te weten de maximering van de urenomvang van de maatmanfunctie. Deze maximering hield in dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid ervan werd uitgegaan dat in de maatmanfunctie niet meer dan 38 uur per week in een voltijdfunctie wordt gewerkt. Naar het oordeel van de CRvB is het opnemen van de bedoelde maximering in het Schattingsbesluit in strijd met het uitgangspunt van de wet in formele zin (in casu de WAO) dat de mate van arbeidsongeschiktheid zo veel als mogelijk wordt vastgesteld aan de hand van het feitelijke verlies van de mogelijkheden inkomsten te verwerven.

Inwerkingtreding 19-9-2007, met terugwerkende kracht tot en met 22-2-2007 voor de eerste wijziging en tot en met 2-3-2007 voor de tweede wijziging.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.