Stb. 2005, 242 Samenwerking politieregio

Wet van 28-4-2005, Stb 2005, 242

Wet tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels voor het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van politiekorpsen en voor de informatie- en communicatievoorzieningen van de politie.

Op basis van de ervaringen sinds het inwerkingtreden van de indeling in regio's van politie door de Politiewet 1993 wordt in toenemende mate onderkend dat er onderwerpen zijn waarbij, om een meer effectieve en efficiënte aanpak te garanderen, gezamenlijk optrekken van twee of meer, of zelfs alle 25 politieregio's noodzakelijk is. Door deze wet wordt in het nieuwe artikel 47 van de Politiewet 1993 een specifieke basis geschapen voor politieregio's om op eigen initiatief publiekrechtelijke samenwerkingsvoorzieningen te treffen, waarbij ten aanzien van beheersaangelegenheden samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Indien niet alleen door regionale politiekorpsen onderling maar ook met het Korps landelijke politiediensten, dat ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt samengewerkt, kan een samenwerkingsvoorziening worden getroffen door regio's en het Rijk gezamenlijk. Wanneer dit voor een goede samenwerking nodig is, kan bij een voorziening tot samenwerking bovendien een rechtspersoon worden opgericht met een eigen bestuur. Die rechtspersoon dient een publiekrechtelijk karakter te dragen. Dit is aangegeven in het voorgestelde artikel 47a. Er zijn dus twee soorten voorzieningen tot samenwerking mogelijk: de voorziening waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon wordt opgericht en die waarbij dit niet het geval is. In dit laatste geval is in feite sprake van een bestuursafspraak zonder dat daarbij een zelfstandige organisatie wordt opgericht met een eigen bestuurlijke voorziening.

In werkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Besluit van 6 april 2006, Stb. 2006, 199

Besluit tot inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Politiewet 1993 (6-4-2006) in verband met het stellen van regels voor het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van politiekorpsen en voor de informatie- en communicatievoorzieningen van de politie.

Politieregio's hebben de mogelijkheid gekregen om op eigen initiatief onderling publiekrechtelijke samenwerkingsvoorzieningen te treffen. Er kan ook een samenwerkingsvoorziening worden getroffen met het Rijk. Wanneer het noodzakelijk is voor een goede samenwerking kan er een publiekrechtelijke rechtspersoon met eigen bestuur worden aangewezen. Die rechtspersoon is geen verplichting. Bestuursafspraken, convenanten en andere samenwerkingsafspraken zijn voldoende om de samenwerking vast te leggen. De voorziening tot samenwerking is met name bedoeld voor taakondersteunende aangelegenheden zoals de informatiehuishouding en de facilitaire dienst.

Inwerkingtreding 1-5-2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.