Stb. 2009, 106 Samenloop vordering boedel en vangnetregeling

Wet van 14-2-2009, Stb. 2009, 106 en inwerkingtredingsbesluit van 5-3-2009, Stb. 2009, 119

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de samenloop van de vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling.

Wanneer een bank failliet wordt verklaard dienen de depositohouders (spaarders en rekeninghouders) twee stappen te ondernemen om de door hen toevertrouwde gelden, of een zo groot mogelijk gedeelte daarvan, terug te krijgen. Enerzijds zullen zij een vordering moeten indienen bij de curator van de failliete bank. Anderzijds zullen zij een aanvraag om een vergoeding op grond van het depositogarantiestelsel moeten indienen bij de Nederlandsche Bank (DNB), als uitvoerder van de vangnetregeling. In de praktijk is gebleken dat in bepaalde gevallen het verschil kon uitmaken in welke volgorde zij deze stappen ondernamen. Zo kon het onder omstandigheden gebeuren dat twee depositohouders met een vordering van exact dezelfde omvang een verschillend vergoedingspercentage ontvingen, afhankelijk van de vraag tot wie - de curator of DNB - zij zich eerst wendden. Degene die zich eerst tot de curator wendde en vervolgens tot DNB ontving in de praktijk een hoger vergoedingspercentage dan degene die zich eerst tot DNB wendde en daarna pas tot de curator. Een dergelijke uitkomst is ongewenst. In de eerste plaats is het in strijd met het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers dat de ene depositohouder meer ontvangt dan de andere. Dit klemt des te meer nu de depositohouder die lang kan wachten met het aanvragen van een vergoeding bij DNB omdat hij de langste financiële adem heeft, uiteindelijk meer ontvangt dan de depositohouder die meer om zijn geld verlegen zit. In de tweede plaats wordt de verhaalsmogelijkheid van DNB ongunstig beïnvloed door de depositohouder die lang wacht met het aanvragen van een vergoeding bij DNB. Deze wet beoogt een regeling te geven waardoor het niet langer uitmaakt of een depositohouder in een faillissement eerst naar de curator met zijn vordering stapt en dan naar DNB, dan wel in de omgekeerde volgorde. De oplossing komt erop neer dat de curator rekening zal houden met het bedrag dat door DNB wordt betaald, waarbij het voor het uiteindelijk door de depositohouder te ontvangen bedrag irrelevant is of DNB de vergoeding voorafgaand aan de uitkering door de curatoren betaalt, dan wel daarna.

Inwerkingtreding 16 maart 2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.