Stb. 2008, 200 Samenhangende besluiten Awb

Wet van 29-5-2008, Stb. 2008, 200

Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten.

De vergunningprocedure wordt vereenvoudigd. Er komt een inspanningsverplichting voor bestuursorganen om burgers en bedrijven die voor een bepaalde activiteit vergunningen, subsidies e.d. aanvragen, zo goed mogelijk in te lichten over andere besluiten die aangevraagd moeten worden om de activiteit uiteindelijk te mogen verrichten en een coördinatieregeling voor de stroomlijning van procedures bij het voorbereiden en nemen van met elkaar samenhangende besluiten en van de rechtsbescherming daartegen, die waar wenselijk en nodig van toepassing kan worden verklaard door de bijzondere wetgever of door de tot het nemen van die besluiten bevoegde bestuursorganen.

Als burgers of bedrijven bij een bestuursorgaan een vergunning of een subsidie aanvragen, moet het bestuursorgaan zo duidelijk mogelijk aangeven of er nog andere besluiten aangevraagd moeten worden om de gewenste activiteit te kunnen verrichten. Zo zal iemand die voor de vestiging van een café een drank- en horecawetvergunning aanvraagt bij de gemeente, ook moeten worden geïnformeerd over een benodigde bouwvergunning, milieuvergunning of terrasvergunning. Als er voor een bepaalde activiteit meerdere met elkaar samenhangende besluiten van de overheid nodig zijn, zoals verschillende vergunningen of subsidies, kunnen deze besluiten worden behandeld in één gecombineerde procedure. Bij besluiten die afkomstig zijn van verschillende overheidslichamen, bijvoorbeeld een gemeente en een provincie, is deze gecoördineerde procedure van toepassing als dat is voorgeschreven in een wettelijke regeling of door de bestuursorganen die de besluiten nemen. Bij besluiten die afkomstig zijn van hetzelfde overheidslichaam is de overheid verplicht om de gecoördineerde procedure te volgen als de aanvrager van een besluit dat wenst. De coördinatieprocedure houdt onder andere in dat er één hoorzitting en één bezwarenfase is voor alle besluiten gezamenlijk, waardoor aanvragers niet voor elk besluit met een afzonderlijke procedure worden geconfronteerd. Ook eventuele beroepen bij de rechter worden in één gecombineerde procedure afgehandeld. Er is steeds één coördinerend bestuursorgaan, dat voor de gezamenlijke behandeling van alle te nemen besluiten verantwoordelijk is en daarover het contact met de aanvrager onderhoudt.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Stb. 2008, 238

Inwerkingtreding

Besluit van 20 juni 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet samenhangende besluiten Awb

Inwerkingtreding van (Stb. 2008, 200) 1-7-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.