Stb. 2007, 553 Reïntegratie zieke werknemers

Wet van 12-12-2007, Stb. 2007, 553 en inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2007, Stb. 2007, 554

Wet met regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet.

Het UWV is naast het betalen van het ziekengeld gedurende de eerste twee jaar ook verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en reïntegratie van mensen die geen werkgever (meer) hebben. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, werklozen en werknemers met een tijdelijk contract. Ze vormen een belangrijk deel van de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) omdat ze geen werkgever hebben waarnaar ze terug kunnen keren en die hen stimuleert te reïntegreren. In de huidige situatie kunnen deze mensen een volledig beroep doen op de Ziektewet als ze slechts een specifiek deel van hun werk niet meer kunnen doen. Er wordt dan niet gekeken of ze andere onderdelen van het werk nog wel kunnen doen. In de nieuwe situatie is voor de beoordeling of de werknemer een Ziektewetuitkering krijgt van belang of hij de gewone werkzaamheden nog kan doen die kenmerkend zijn voor zijn functie. Ook moet het UWV aan het einde van de twee jaar ziekte een reïntegratieverslag opstellen. De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen.

Inwerkingtreding deels op 1-1-2008, deels op 22-12-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.