Stb. 2005, 483 Registratieplicht voor risicosituaties

Wet van 15-9-2005, Stb. 2005, 483

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen).

Er wordt een registratieplicht voor risicosituaties ingevoerd. Gemeentelijke en provinciale overheden en de rijksoverheid worden verplicht gegevens over risicovolle situaties waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en waarvoor zij een beleidsverantwoordelijkheid dragen, te melden aan een centraal openbaar register. Dat register zal inzicht moeten geven in de veiligheid rond inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en in de veiligheid van de omgeving van transportroutes waarover en buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Door het register te raadplegen kan iedereen een overzicht krijgen van de risicosituaties wat betreft gevaarlijke stoffen, in een bepaald gebied. Daarmee kunnen de overheden elkaar met het oog op het te voeren beleid doelmatig en effectief informeren over de gevolgen van bestaande risicovolle situaties. Risico's die niet samenhangen met gevaarlijke stoffen, zoals de mogelijkheid van natuurrampen of risico's van evenementen, worden niet in het register opgenomen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 22-3-2007, Stb. 2007, 102

Inwerkingtreding

De wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen) (Stb. 2005, 483), de wet van 28 september 2006 tot wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen teneinde de toegankelijkheid van de provinciale risicokaart te kunnen beperken (Stb. 2006, 500) en het Registratiebesluit externe veiligheid zijn op 30 maart jl. in werking getreden.

De twee wetswijzigingen en het besluit zijn gezamenlijk in werking getreden omdat zij nauw met elkaar samenhangen. Stb. 2005, 483 betreft een registratieplicht voor risicosituaties.

Gemeentelijke en provinciale overheden en de rijksoverheid worden verplicht gegevens over risicovolle situaties waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en waarvoor zij een beleidsverantwoordelijkheid dragen, te melden aan een centraal openbaar register. Dat register zal inzicht moeten geven in de veiligheid rond inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en in de veiligheid van de omgeving van transportroutes waarover en buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Door het register te raadplegen kan iedereen een overzicht krijgen van de risicosituaties wat betreft gevaarlijke stoffen, in een bepaald gebied. Daarmee kunnen de overheden elkaar met het oog op het te voeren beleid doelmatig en effectief informeren over de gevolgen van bestaande risicovolle situaties. Risico's die niet samenhangen met gevaarlijke stoffen, zoals de mogelijkheid van natuurrampen of risico's van evenementen, worden niet in het register opgenomen. Stb. 2006, 500 verplicht de provincies zorg te dragen voor de productie en het beheer van een voor een ieder toegankelijke risicokaart.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.