Stb. 2006, 527 Register woningen met geliberaliseerde huurprijs

Besluit van 31-10-2006, Stb. 2006, 527

Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte.

De verhuurder moet huurwoningen met geliberaliseerde huurprijs melden voor opname in een register. Door opname van deze woningen in een register, is zowel voor huurders als voor verhuurders evenals ten behoeve van de huurgeschillenbeslechting en de huurtoeslagverstrekking kenbaar voor welke woningen altijd een geliberaliseerde huurprijs geldt (behoudens vrijwillige regulering), en waarvoor dus de WOZ-waarde niet bepalend is voor het segment waarin de huurovereenkomst valt. Om deze kenbaarheid nog te vergroten dient de verhuurder de huurder met wie hij op of na 1 januari 2007 een huurovereenkomst aangaat, voorzover mogelijk vooraf, in kennis te stellen van het feit dat de woning is opgenomen in het register van woningen met een geliberaliseerde huurprijs. Zo is voor de huurder vooraf voldoende duidelijk welke regelgeving op de huurovereenkomst van toepassing is. Dit besluit dient ertoe de wettelijke regeling met betrekking tot het register nader in te vullen. De hoofdlijnen van het nieuwe op 1-1-2007 te voeren huurbeleid zijn als volgt: De WOZ-waarde wordt geïntroduceerd als grenswaarde tussen het gereguleerde en geliberaliseerde segment; het segment van de huurwoningenvoorraad waarbij de huurprijs is geliberaliseerd (en dus niet is onderworpen aan huurprijsregelgeving) wordt geleidelijk na voldoende bouwproductie vergroot. Tot die tijd geldt een overgangssegment; in het overgangssegment geldt een hogere maximale huurprijsgrens (gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel met een opslag); het woningwaarderingsstelsel wordt gemoderniseerd. Met de gebruikmaking van de waardebepalingen krachtens de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ) zal beter kunnen worden aangesloten op de consumentenvoorkeuren; geleidelijk aan zal er meer ruimte komen voor differentiatie van de jaarlijkse huurverhogingen; zittende huurders worden beschermd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.