Stb. 2005, 179 Rechtstreeks beroep in Mededingingswet, Elektriciteitswet en Gaswet

Besluit van 24-3-2005, Stb. 2005, 179

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van vervallen van enkele bepalingen in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet met betrekking tot rechtstreeks beroep.

Enkele bepalingen inzake rechtstreeks beroep in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet vervallen. Ingevolge de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172); (zie hierboven) worden in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bepalingen over rechtstreeks beroep opgenomen. Deze bepalingen zijn opgenomen vooruitlopend op de wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het rechtstreeks beroep. Deze wijziging van de Algemene wet is en op 1 september 2004 in werking getreden (Stb. 2004, 220). Omdat in de Wet NMa-ZBO een van de Algemene wet bestuursrecht afwijkende procedure voor rechtstreeks beroep is geregeld vervallen de artikelen hieromtrent in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Inwerkingtreding op hetzelfde tijdstip als de Wet NMa ZBO.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.