Stb. 2006, 420 Raad voor strafrechtstoepassing

Wet van 14-9-2006, Stb. 2006, 420 en inwerkingtredingsbesluit van 20-9-2006, Stb. 2006, 428

Wet tot wijziging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming.

Het tijdelijke karakter van de tijdelijke instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming wordt geschrapt en de definitieve taken van de Raad worden geregeld. De toezichthoudende taak van de Raad vervalt en wordt overgeheveld naar de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Eén van de redenen om het toezicht over te hevelen is dat de Inspectie volgens de Memorie van Toelichting professioneler toezicht kan bieden: ‘het toezicht door de Raad wordt weliswaar uitgeoefend door professionals op het terrein van bijvoorbeeld het recht of de gedragswetenschappen, maar niet door professionals op het terrein van toezicht’. Tegen het besluit tot het overhevelen van de toezichttaak zijn, met name door de Raad van State, kanttekeningen geplaatst. Zo werd aangegeven dat de Inspectie niet onafhankelijk is gezien het feit dat deze onder het Ministerie van Justitie ressorteert. De huidige rechtspraak en adviseringstaak van de Raad blijven ongewijzigd bestaan.

Inwerkingtreding 1-10-2006

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.