Stb. 2005, 448 Plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw

Rijkswet van 16-7-2005, Stb. 2005, 448

Rijkswet tot goedkeuring van het op 3 november 2001 te Rome totstandgekomen Internationaal Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw, met bijlagen (Trb. 2002, 134).

Het na zeven jaar onderhandelen tot stand gekomen FAO-verdrag is de eerste juridisch bindende overeenkomst met betrekking tot duurzame landbouw. Het doel is te komen tot het behoud van het beschikbare genetische materiaal voor de landbouw en voedselzekerheid, het in lijn met het Biodiversiteitsverdrag duurzaam gebruik van dat materiaal als gemeenschappelijk erfgoed en de vrije toegang tot het materiaal. Uitgangspunt is dat het genetisch materiaal dat onderdeel vormt van het multilateraal systeem, vrij toegankelijk is en blijft voor de landen die partij zijn bij het Verdrag en hun onderdanen. Gebruik en overdracht van materiaal uit het multilateraal systeem krijgen vorm door middel van nog op te stellen standaard leveringsovereenkomsten. Bestaande eigendomsrechten, waaronder octrooien en kwekersrechten, blijven onverlet.

Inwerkingtreding 21-9-2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.