Stb. 2008, 515 Periodieke registratie BIG

Besluit van 24-11-2008, Stb. 2008, 515

Besluit tot periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen.

Dit besluit strekt tot nadere invulling van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dit artikel regelt de periodieke registratie van beroepsbeoefenaren in de zorg. De kern van het systeem van periodieke registratie is dat de geldigheid van de inschrijving in het BIG-register aan een bepaalde periode wordt gebonden, waarbij getoetst wordt of de ingeschrevene voldoet aan één van de in artikel 8 van de Wet BIG genoemde criteria (werkervaring dan wel scholing). Indien voldaan is aan de eisen die voortvloeien uit artikel 8 van de Wet BIG, kan een aantekening of een hernieuwde inschrijving in het BIG-register plaatsvinden. De inschrijving van beroepsbeoefenaren in één van de in artikel 3 van de Wet BIG genoemde registers wordt doorgehaald, indien zij door een gebrek aan werkervaring of scholing niet meer als deskundig in hun beroep kunnen worden beschouwd.

Inwerkingtreding tegelijk met artikel 8 Wet BIG

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.