Stb. 2004, 361 Overtreding bestemmingsplan voorschriften in WED

Wet van 30-6-2004, Stb. 2004, 361

Wet tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en de Wet op de economische delicten (onderbrenging van overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende overtredingen onder de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten).

De strafbaarstelling van bestemmingsplanovertredingen in de Wet op de Ruimtelijke ordening wordt geschrapt en ondergebracht in de Wet op de economische delicten. Dat geldt ook voor de overtredingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening die samenhangen met de overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften en die in het huidige artikel 60 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening reeds als strafbare feiten zijn aangemerkt. Het betreft overtredingen van (aanleg)voorschriften die verbonden kunnen worden aan een besluit ter voorbereiding van een bestemmingsplan (artikel 21, derde lid), aan een besluit tot onthouding van goedkeuring van een bestemmingsplan (artikel 28, vierde lid) en aan een besluit tot vervanging van een goedkeuringsbesluit van een bestemmingsplan (artikel 29, achtste lid), alsmede de verplichtingen, opgenomen in de artikelen 17, vierde lid, en 45, tweede lid, om een werk of werkzaamheden te verwijderen of te beëindigen of in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan.

Directe aanleiding voor een gewijzigde strafrechtelijke aanpak van overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften vormde de motie Van Gent c.s. van 10 april 2001 (TK. 27 400 XI, nr. 61), die de Tweede Kamer op 18 april 2001 heeft aangenomen. In deze motie werd de regering uitgenodigd te regelen dat via een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet op de economische delicten permanente bewoning van recreatieverblijven strafrechtelijk kan worden aangepakt.

Inwerkingtreding op een bij kb bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 24-8-2004, Stb. 2004, 446

Inwerkingtreding

De wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en de Wet op de economische delicten (onderbrenging van de overtreding van bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende voorschriften onder de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten) (Stb. 361) is in werking getreden op 13 september 2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.