Stb. 2004, 220 Overslaan bezwaarschriftprocedures

Wet van 13-5-2004, Stb 2004, 220

Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep).

De wet maakt deel uit van een pakket maatregelen met als doel de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen. De verplichte bezwaarschriftprocedure in de Algemene wet bestuursrecht kan op verzoek van de indiener en met instemming van het bestuursorgaan in daartoe geschikte zaken worden overgeslagen zodat tot rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter wordt overgegaan en bijgedragen wordt aan een vereenvoudiging en verkorting van procedures.

Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 7-6-2004, Stb. 2004, 270

Inwerkingtreding

De Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep Stb. 2004, 220) treedt in werking met ingang van 1 september 2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.