Stb. 2007, 374 Ouderschapsregeling rechterlijke ambtenaren

Wet van 11-10-2007, Stb. 2007, 374

Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de formalisering van een onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005-31/7/2007.

De bezoldiging van de rechterlijke ambtenaar die ouderschapsverlof heeft wordt verminderd met de ouderschapsverlofkorting waarop op grond van art. 8.14b Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan. De wijziging is een gevolg van de op 1 januari 2006 inwerking getreden levensloopregeling en de op 31 augustus 2006 gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht. Voorzien wordt in een wijziging van art. 37 lid 1 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

De inhouding ter hoogte van de maximale ouderschapsverlofkorting vindt plaats ongeacht of de rechterlijk ambtenaar gebruik maakt van zijn recht op ouderschapsverlofkorting (art. 37 lid 1, eerste volzin). Voor de rechterlijk ambtenaar is het mogelijk om het inkomen over de uren van zijn ouderschapsverlof alsnog tot 75% van zijn bezoldiging aangevuld te krijgen. Om daarvoor te zorgen zal hij eerst een ouderschapsverlofkorting over die uren toegekend moeten krijgen. Dat betekent dat hij in het jaar waarin het ouderschapsverlof is genoten een voorziening in het kader van de levensloopregeling moet hebben opgebouwd en tevens over dat jaar een volledig ingevulde aangifte inkomstenbelasting door hem moet zijn ingediend. Als na afloop van datzelfde jaar op grond van de definitieve aanslag blijkt dat de toegekende ouderschapsverlofkorting minder groot is dan de maximale ouderschapsverlofkorting, dan heeft de rechterlijk ambtenaar aanspraak op een bedrag ter grootte van het verschil tussen de extra inhouding en de toegekende ouderschapsverlofkorting. De aanvraag hiervoor moet binnen zes maanden na toekenning van de ouderschapsverlofkorting worden gedaan.

Inwerkingtreding 1-1-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.