Stb. 2007, 93 Nieuwe Geneesmiddelenwet

Wet van 8-2-2007, Stb. 2007, 93

Wet tot vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet.

Deze Geneesmiddelenwet zal de huidige, verouderde Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) uit 1963 gaan vervangen. Doelstelling is modernisering, vereenvoudiging en terugdringing van het aantal regels en aanpassing aan Europese regelgeving. De Geneesmiddelenwet reguleert de vervaardiging, toelating tot de markt en distributie van geneesmiddelen tot aan de patiënt en consument. Bepalingen over de wijze waarop apothekers hun beroep moeten uitoefenen komen in het wetsvoorstel niet meer voor; dat is aan de beroepsgroep zelf overgelaten binnen de kaders van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De regeling staat los van het beleid dat erop is gericht de geneesmiddelenuitgaven terug te dringen.

De regel één apotheker per apotheek, blijft gehandhaafd. Ook komen er strengere regels voor het voorschrijven van geneesmiddelen via internet en het melden van ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen wordt verplicht gesteld voor artsen en apothekers. In de nieuwe wet worden zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn) onderverdeeld in drie categorieën: Algemeen verkoop; Uitsluitend Drogist en Apotheek en Uitsluitend Apotheek. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal definitief beoordelen welke geneesmiddelen in welke categorie thuishoren. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 18-6-2007, Stb. 2007, 227

Inwerkingtreding

De Wet van 8 februari 2007 tot wijziging van Hoofdstuk III van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en van afdeling 5 van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2007, 92) en de Geneesmiddelenwet (Stb. 2007, 93), met uitzondering van artikel 80, eerste lid, treden in werking met ingang van 1 juli 2007.

De Geneesmiddelenwet (Stb. 2007, 93) vervangt de verouderde Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) uit 1963. Doelstelling is modernisering, vereenvoudiging en terugdringing van het aantal regels en aanpassing aan Europese regelgeving. De Geneesmiddelenwet reguleert de vervaardiging, toelating tot de markt en distributie van geneesmiddelen tot aan de patiënt en consument. Bepalingen over de wijze waarop apothekers hun beroep moeten uitoefenen komen in de wet niet meer voor; dat is aan de beroepsgroep zelf overgelaten binnen de kaders van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De regeling staat los van het beleid dat erop is gericht de geneesmiddelenuitgaven terug te dringen.

De regel één apotheker per apotheek, blijft gehandhaafd. Ook komen er strengere regels voor het voorschrijven van geneesmiddelen via internet en het melden van ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen wordt verplicht gesteld voor artsen en apothekers. In de nieuwe wet worden zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn) onderverdeeld in drie categorieën: Algemeen verkoop; Uitsluitend Drogist en Apotheek en Uitsluitend Apotheek. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal definitief beoordelen welke geneesmiddelen in welke categorie thuishoren.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.