Stb. 2008, 561 Nieuw stelsel burgerluchthavens en militaire luchthavens

Wet en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2008, Stb. 2008, 561 en 562

Wet tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur.

Er wordt een nieuw stelsel opgezet voor alle luchthavens in Nederland, behalve Schiphol. Het stelsel bevat regels om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens. De regeling biedt verder - ten opzichte van de huidige regelgeving - een beter uitvoerbaar en beter handhaafbaar stelsel voor de regels en grenzen die bij of krachtens de wet kunnen worden gesteld. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt regels te stellen voor het veilig gebruik van de luchthaven. Het voor militaire luchthavens geldende stelsel wordt gemoderniseerd, waarbij tevens een verbeterde grondslag voor burgermedegebruik van militaire luchthavens wordt geboden. De wet heeft geen betrekking op de luchthaven Schiphol, behalve als het gaat om bepalingen voor het veilig gebruik van luchthavens. In de zogeheten Schipholwet zijn regels voor deze luchthaven gesteld. De regeling is, voor zover mogelijk, in lijn gebracht met de Schipholwet zoals die thans is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Een aantal artikelen is op 24-12-2008 in werking getreden.

Stb. 2009, 438

Inwerkingtreding

Met ingang van 1 november 2009 treden in werking de nog niet in werking getreden bepalingen van de Wet van 18 december 2008 (Stb. 2008, 561), houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) alsmede een aantal besluiten.

Op 1 november 2009 zal een nieuw stelsel van besluitvorming en normen voor alle luchthavens, behalve Schiphol, in werking treden.

Het stelsel bevat regels om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens. De regeling biedt verder - ten opzichte van de huidige regelgeving - een beter uitvoerbaar en beter handhaafbaar stelsel voor de regels en grenzen die bij of krachtens de wet kunnen worden gesteld. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt regels te stellen voor het veilig gebruik van de luchthaven. Het voor militaire luchthavens geldende stelsel wordt gemoderniseerd, waarbij tevens een verbeterde grondslag voor burgermedegebruik van militaire luchthavens wordt geboden. De wet heeft geen betrekking op de luchthaven Schiphol, behalve als het gaat om bepalingen voor het veilig gebruik van luchthavens. In de zogeheten Schipholwet zijn regels voor deze luchthaven gesteld. De regeling is, voor zover mogelijk, in lijn gebracht met de Schipholwet zoals die thans is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart.

Het in werking treden van de wijzigingswet betekent niet dat deze wet en de daarop gebaseerde regelgeving per 1 november 2009 in volle omvang van toepassing zijn op de nu bestaande luchthavens. Het in de wijzigingswet opgenomen overgangsrecht voorziet namelijk in een gefaseerde invoering van het nieuwe wettelijke regime voor luchthavens. Concreet betekent dit dat het regime van de Wet luchtvaart eerst op een bepaalde luchthaven van toepassing zal zijn indien voor die luchthaven een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling is vastgesteld. Tot dat tijdstip blijft het regime van de Luchtvaartwet van toepassing.

Specifiek voor burgerluchthavens die zijn aangewezen op grond van artikel 18 van de Luchtvaartwet geldt dat het volledige regime van de Wet luchtvaart pas van toepassing wordt vanaf het moment dat een regeling op grond van artikel X van de wijzigingswet van kracht is geworden. Tot die tijd behoudt het aanwijzingsbesluit zijn geldigheid en blijft daarop het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV van de Luchtvaartwet van toepassing.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.