Stb. 2009, 1 Nederlanderschap

Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2008,Stb. 2009, 1

Inwerkingtreding

De Rijkswet van 27 juni 2008, tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling ter verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (Stb. 2008, 270), treedt in werking op 1 maart 2009.

Besluit van 6-1-2009, Stb. 2009, 2

Besluit houdende wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

In deze algemene maatregel van rijksbestuur wordt uitvoering gegeven aan de artikelen die in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) zijn gewijzigd met het oog op de invoering van een verklaring van verbondenheid (artikel 6, tweede lid, artikel 8, eerste lid onder e en artikel 11, derde, vierde en vijfde lid RWN). Dit besluit heeft betrekking op de wijze waarop de verklaring wordt afgelegd, alsmede op de gevallen waarin deze niet hoeft te worden afgelegd en het Nederlanderschap toch wordt verleend of verkregen.

Inwerkingtreding tegelijk met de Rijkswet.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.