Stb. 2006, 30 Monumentenwet

Wet van 22-12-2005, Stb. 2006, 30

Wet

Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling van artikel 34.

Om de monumenteigenaar te stimuleren tot planmatig onderhoud is het subsidiestelsel aanzienlijk vereenvoudigd. De rol van gemeenten en provincies bij de verlening van subsidies in het kader van de monumentenzorg daarbij wordt opgeheven. Er komt één regeling voor de financiële ondersteuning van monumenteneigenaren: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Hierin wordt in plaats van de begrippen onderhoud en restauratie alleen de term "instandhouding' gehanteerd. Voor deze nieuwe regeling gelden drie uitgangspunten: eenvoudige regels en snelle procedures; integratie van onderhoud en restauratie; en stimulering van gestructureerd en planmatig onderhoud.

Dit betekent zo min mogelijk verschillende categorieën monumenten en subsidiepercentages en een directe relatie tussen aanvrager en verlener van financiële steun. Om de aanvraagprocedure over zo min mogelijk schijven te laten verlopen komt de rol van gemeenten en provincies bij de subsidieverlening te vervallen. De doorlooptijd van aanvrager kan daarmee aanmerkelijk worden teruggebracht.

Inwerkingtreding 1-2-2006.

Besluit van 16-1-2006, Stb. 2006, 31

Besluit rijkssubsidiëring

Besluit met regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van eigenaren van beschermde monumenten ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten)

Dit besluit bevat voorschriften omtrent de financiële ondersteuning van eigenaren ten behoeve van de instandhouding van beschermde monumenten. Op grond van het besluit hebben eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie aanspraak op een lening ter financiering van de kosten van de instandhouding van het beschermd monument, en hebben overige eigenaren aanspraak op subsidie.

Inwerkingtreding 1-2-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.