Stb. 2009, 187 Modernisering stelsel PBO

Inwerkingtredingsbesluit van 25-3-2009, Stb. 2009, 187

Inwerkingtreding

De wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Stb. 2009, 26) is voor het grootste deel op 24 april 2009 in werking getreden. Een onderdeel m.b.t. verslaglegging treedt op 1 januari 2010 in werking.

Deze wetswijziging heeft tot doel het democratische gehalte van de bedrijfslichamen te verbeteren. De positie van bedrijfslichamen met publieke macht kan alleen worden voortgezet als de legitimatie correct is en de bedrijfslichamen zich van hun positie bewust zijn door grote transparantie van handelen en het zo helder mogelijk verantwoording afleggen over hun acties naar een ieder die geraakt wordt door het bedrijfslichaam. Bedrijfslichamen dienen zelf actie te ondernemen, waarbij de volgende kaders zijn aangegeven in het kabinetsstandpunt Toekomst PBO: eisen aan een code goed bestuur (1) om de vier jaar onderzoekt een bedrijfslichaam of er nog voldoende draagvlak is voor zijn voortbestaan (2) verscherpen van zowel het interne toezicht bij de bedrijfslichamen, als het externe toezicht dat door de SER wordt uitgeoefend (3) en financiële transparantie en verantwoording (4).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.