Stb. 2004, 250 Milieukwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen

Besluit van 27-5-2004, Stb. 2004, 250

Besluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer.

In dit besluit zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd. Milieukwaliteitseisen zijn wettelijke normen die zijn gericht tot bestuursorganen, dus niet tot bedrijfsvoerders of burgers. Dit besluit is in hoofdzaak gebaseerd op artikel 5.1 van de Wet milieubeheer. Van de bevoegdheid tot het stellen van milieukwaliteitseisen bij algemene maatregel van bestuur krachtens hoofdstuk 5 van de Wm is tot nu toe alleen gebruikgemaakt op het terrein van de lokale luchtkwaliteiten en, recentelijk, in het Vuurwerkbesluit.

Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 7-10-2004, Stb. 2004, 521

Inwerkingtreding

Het besluit externe inrichtingen is op 27 oktober jl., met uitzonderingen, in werking getreden.

In dit besluit zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid geformuleerd. Milieukwaliteitseisen zijn wettelijke normen die zijn gericht tot bestuursorganen, dus niet tot bedrijfsvoerders of burgers. Dit besluit is in hoofdzaak gebaseerd op artikel 5.1 van de Wet milieubeheer. Van de bevoegdheid tot het stellen van milieukwaliteitseisen bij algemene maatregel van bestuur krachtens hoofdstuk 5 van de Wm is tot nu toe alleen gebruikgemaakt op het terrein van de lokale luchtkwaliteiten en, recentelijk, in het Vuurwerkbesluit.

Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.