Mijnbouwwet

Wet van 31-10-2002, Stb. 2002, 542

Wet houdende regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten.

Deze nieuwe Mijnbouwwet vervangt de laatste nog geldende Franstalige wet in Nederland. De oudste delen van de mijnbouwwetgeving in Nederland dateren nog uit de Franse tijd. Op dit moment is nog steeds de Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières van kracht, die op 21 april 1810 is uitgevaardigd door keizer Napoleon. De nieuwe wetgeving biedt één overzichtelijk en helder kader voor een verantwoorde en doelmatige mijnbouw. Dit geldt zowel voor de mijnbouw die plaatsvindt binnen het Nederlands territoir als voor de mijnbouw op het continentaal plat. In beide gevallen bezit Nederland de soevereine rechten ter exploitatie van delfstoffen. Tot op heden werd gewerkt met vier wetten, te weten de Mijnwet 1810, de Mijnwet 1903, de Wet opsporing delfstoffen en de Mijnwet continentaal plat. Op grond van twee stelsels, één voor het Nederlands territoir en één voor het continentaal plat, zijn de nodige uitvoeringsbesluiten en regelingen vastgesteld. Met deze nieuwe wet worden de genoemde wetten geïntegreerd tot één Mijnbouwwet, geldend voor zowel het land als voor het continentaal plat.

Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.