Stb. 2004, 350 Meer gedetineerden op één cel

Wet van 9-7-2004, Stb. 2004, 350

Wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik.

Op grond van de huidige wettelijke regeling is het plaatsen van meerdere gedetineerden in één cel reeds mogelijk, mits is voorzien in een regime van algehele gemeenschap, dit is een regime waarbij de gedetineerden overdag samen in woon- werkruimten verblijven of gemeenschappelijk deelnemen aan activiteiten. In een regime van beperkte gemeenschap worden gedetineerden slechts in de gelegenheid gesteld gemeenschappelijk aan activiteiten deel te nemen. Neemt een gedetineerde niet deel aan activiteiten, dan verblijft hij in zijn cel. Aan het regime van beperkte gemeenschap is gekoppeld dat de verblijfsruimte van een gedetineerde voor hem persoonlijk bestemd is (art. 21 Pbw). In een regime van beperkte gemeenschap kunnen dus niet meerdere gedetineerden in één cel worden ondergebracht.

In gevangenissen komen alle soorten regimes voor, in huizen van bewaring wordt een regime van beperkte gemeenschap gevoerd. De druk is op het ogenblik het grootst in de huizen van bewaring.

Deze wijziging van artikel 21 van de Penitentiaire beginselenwet schept nu de mogelijkheid om in een regime van beperkte gemeenschap cellen te bestemmen voor de plaatsing van meer dan één gedetineerde. De wijziging laat in het midden - zoals dat ook met betrekking tot het regime van algehele gemeenschap niet nader is bepaald - met hoeveel andere gedetineerden de verblijfsruimte kan worden gedeeld.

Invoering van meerpersoonscelgebruik betekent dat in beginsel iedere gedetineerde in een meerpersoonscel kan worden geplaatst. Niet alle gedetineerden zijn echter geschikt om een cel te delen. Meerpersoonscelgebruik ligt niet voor de hand voor de gedetineerden op de forensische observatie- en begeleidingsafdeling, de (beveiligde) individuele begeleidingsafdelingen en in de Extra Beveiligde Inrichting. Voor de reguliere inrichtingen zal steeds voor iedere gedetineerde afzonderlijk moeten worden bepaald of er redenen zijn om af te zien van plaatsing in een meerpersoonscel.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 7-9-2004, Stb. 2004, 445

Inwerkingtreding

De wet van 9 juli 2004 tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik (Stb. 350) is in werking getreden op 13 september 2003.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.