Stb. 2006, 415 Marktordening gezondheidszorg

Wet van 7-7-2006, Stb. 2006, 415

Wet houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg.

De wet regelt de ontwikkeling en ordening van markten op het gebied van gezondheidszorg en het toezicht daarop, mede met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg. Daartoe wordt een Zorgautoriteit ingesteld, die, naast een aantal nieuwe taken, de taken van het College tarieven gezondheidszorg en het College toezicht zorgverzekeringen zal gaan uitoefenen. De Zorgautoriteit krijgt in aanvulling op het mededingingstoezicht van de NMa de volgende taken: nieuwe markten in de zorg op gang brengen; opletten of de introductie van marktprikkels goed verloopt en succes heeft; ervoor zorgen dat verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren; opkomen voor de belangen van patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld door regels op te stellen waaraan informatie van aanbieders en verzekeraars moet voldoen. Met goed vergelijkbare informatie kunnen consumenten de zorgaanbieder, verzekeraar en polis kiezen die voor hen het beste is; prijzen voor zorg vaststellen als dat nog niet aan onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars kan worden overgelaten.

Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 21-9-2006, Stb. 2006, 432

Inwerkingtreding

De wet van 7 juli (Stb. 2006, 415) houdende regels inzake marktordening, doelmatigheid en beheerste kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (Wet marktordening gezondheidszorg) is op 1 oktober 2006 in werking getreden.

Er wordt een Zorgautoriteit ingesteld, die, naast een aantal nieuwe taken, de taken van het College tarieven gezondheidszorg en het College toezicht zorgverzekeringen zal gaan uitoefenen. De Zorgautoriteit krijgt in aanvulling op het mededingingstoezicht van de NMa de volgende taken: nieuwe markten in de zorg op gang brengen; opletten of de introductie van marktprikkels goed verloopt en succes heeft; ervoor zorgen dat verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren; opkomen voor de belangen van patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld door regels op te stellen waaraan informatie van aanbieders en verzekeraars moet voldoen. Met goed vergelijkbare informatie kunnen consumenten de zorgaanbieder, verzekeraar en polis kiezen die voor hen het beste is; prijzen voor zorg vaststellen als dat nog niet aan onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars kan worden overgelaten.

Kamerstukken:

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.