Stb. 2007, 414 Luchtkwaliteitseisen

Wet van 11-10-2007, Stb. 2007, 414 en inwerkingtredingsbesluit van 30-10-2007, Stb. 2007, 434

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer.

Met deze wijziging wordt gehoor gegeven aan de wens van de Tweede Kamer om de inhoud van het Besluit luchtkwaliteit [(Stb. 2001, 269)] bij wet te regelen.

De aanleiding voor vervanging van het Besluit luchtkwaliteit uit 2001 was de interpretatie die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het besluit gaf. Dientengevolge werden bouwprojecten stilgelegd, bestemmingsplannen afgekeurd en vergunningverlening en infrastructurele ontwikkelingen stopgezet. De maatschappelijke en economische consequenties waren dermate aanzienlijk en vanuit een correcte uitvoering van EG-richtlijnen niet strikt noodzakelijk, dat de wetgeving zo spoedig mogelijk aangepast diende te worden. Daaraan werd vorm gegeven in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 bevatte een aantal nieuwe elementen ten opzichte van het besluit uit 2001:

  • nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, ook op locaties waar een norm wordt overschreden, wanneer de luchtkwaliteit daardoor verbetert of tenminste gelijk blijft
  • wanneer de luchtkwaliteit ten gevolge van een project in beperkte mate achteruit gaat, dient daar een verbetering van de luchtkwaliteit tegenover te staan, zodat de luchtkwaliteit per saldo verbetert (de saldobenadering)
  • bij de beoordeling van de luchtkwaliteit voor fijn stof worden deeltjes die van nature in de lucht voorkomen en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens (zoals zeezout) niet betrokken.

Met deze wetswijziging wordt beoogd deze richtlijnen m.b.t. luchtkwaliteit zodanig te implementeren dat aan de inhoud daarvan volledig recht gedaan wordt, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gewaakt dat juridische belemmeringen worden opgeworpen die niet strikt het gevolg van de richtlijnen zijn.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 15-11-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.