Stb. 2009, 320 Lijkbezorging

Wet van 12-6-2009, Stb. 2009, 320

Wet tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Aan de Wet op de lijkbezorging wordt een procedure toegevoegd waardoor in alle gevallen van overlijden van kinderen direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld moet worden. Hiermee moet worden uitgesloten dat kindermishandeling als doodsoorzaak onopgemerkt blijft. Daarnaast wordt de termijn verlengd waarop de begrafenis of crematie plaats moet vinden (van de vijfde dag naar de zesde werkdag na overlijden), wordt toegestaan het lichaam voor maximaal tien dagen te conserveren en wordt bepaald dat van onbekende doden celmateriaal wordt afgenomen en dat zij niet worden gecremeerd, maar begraven. Verder worden nog diverse zaken geregeld. Het gaat onder andere om de mogelijkheid tot het eerder doen vervallen van grafrecht bij verwaarlozing van het onderhoud, aanpassing van bewaartermijn van urnen in crematoria, vastlegging dat degene die is belast met de zorg voor de crematie, ook de zorg krijgt voor de urn als er geen sprake is van bijzetting, verstrooiing of verzending naar het buitenland en het schrappen van de inspectierol van het ministerie van VROM.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 19-11-2009, Stb. 2009, 501

Inwerkingtreding

De Wet van 12 juni 2009, houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging (Stb.2009, 320) treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel E, opgenomen tweede, derde en vierde lid van artikel 10a, en de onderdelen V en W van artikel I, die alle in werking treden op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip.

De termijn waarop de begrafenis of crematie plaats moet vinden wordt verlengd (van de vijfde dag naar de zesde werkdag na overlijden). Het wordt toegestaan het lichaam voor maximaal tien dagen te conserveren en er wordt bepaald dat van onbekende doden celmateriaal wordt afgenomen en dat zij niet worden gecremeerd, maar begraven. Verder worden nog diverse zaken geregeld. Het gaat onder andere om de mogelijkheid tot het eerder doen vervallen van grafrecht bij verwaarlozing van het onderhoud, aanpassing van bewaartermijn van urnen in crematoria, vastlegging dat degene die is belast met de zorg voor de crematie ook de zorg krijgt voor de urn als er geen sprake is van bijzetting, verstrooiing of verzending naar het buitenland en het schrappen van de inspectierol van het ministerie van VROM. Aan de Wet op de lijkbezorging wordt tevens een procedure toegevoegd waardoor in alle gevallen van overlijden van kinderen direct de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld moet worden. Hiermee moet worden uitgesloten dat kindermishandeling als doodsoorzaak onopgemerkt blijft. Deze procedure zal pas later in werking treden omdat de voorbereidingen nog niet zijn afgerond.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.