Stb. 2004, 338 Lawaai

Wet van 30-6-2004, Stb. 2004, 338

Wet tot wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, PbEG L 189 (geluidsbelastingkaarten en actieplannen).

Ingevolge artikel 2 van de richtlijn omgevingslawaai is de richtlijn van toepassing op omgevingslawaai waaraan mensen in het bijzonder in bebouwde gebieden, in openbare parken en andere stille gebieden in agglomeraties, in stille gebieden op het platteland, nabij scholen, ziekenhuizen en andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden worden blootgesteld. De richtlijn is niet van toepassing op lawaai dat door de eraan blootgestelde persoon zelf wordt veroorzaakt, lawaai van huishoudelijke activiteiten, door buren veroorzaakt lawaai, lawaai op de arbeidsplaats, lawaai binnen vervoermiddelen en lawaai door militaire activiteiten in militaire terreinen. Ter bestrijding van de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai worden ingevolge de richtlijn omgevingslawaai de volgende instrumenten toegepast: vaststellen van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingkaarten volgens gemeenschappelijk bepalingsmethoden; vaststellen van actieplannen op basis van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten; voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de aanpak daarvan.

De geluidsbelastingkaarten en de actieplannen hebben betrekking op de geluidsbelasting in agglomeraties en op de geluidsbelasting vanwege de belangrijke verkeersinfrastructuur, te weten belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens.

Inwerkingtreding op 18-7-2004.

Besluit van 6-7-2004, Stb. 2004, 339

Besluit omgevingslawaai

Besluit van 6 juli 2004, houdende regels met betrekking tot de weergave en de beheersing van omgevingslawaai. Inwerkingtreding 18-7-2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.