Stb. 2008, 431 Last onder bestuursdwang in Warenwet

Wet van 2-10-2008, Stb. 2008, 431

Wet tot wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen.

Het wetsvoorstel strekt ertoe de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen bij de handhaving van de Warenwet uit te breiden tot de gehele Warenwet. De toepassing van bestuursdwang geeft de mogelijkheid een acute bedreiging van de volksgezondheid of van de veiligheid van zaken op zeer korte termijn weg te nemen. Er zijn ondernemers die het uit oogpunt van geldelijk gewin niet zo nauw nemen met de regelgeving en in herhaling vervallen ondanks dat zij regelmatig worden geconfronteerd met een (verhoogde) bestuurlijke boete en intensieve controle. Er kan gedacht worden aan levensmiddelenbedrijven waar het zo slecht is gesteld met de hygiëne dat het niet verantwoord is deze in bedrijf te laten of waar de ondernemer herhaaldelijk niet aan de volksgezondheids- en veiligheidsvoorschriften voldoet. Door de minister de bevoegdheid toe te kennen bestuursdwang toe te passen, kan indien de situatie daar aanleiding toe geeft en de muizen op tafel dansen, ogenblikkelijk worden opgetreden door het bedrijf stil te leggen.

Verder wordt de reikwijdte van de Warenwet uitgebreid van het continentaal plat tot de exclusieve economische zone. Gedurende het wetgevingstraject zijn wijzigingen aangebracht die verband houden met de motie Jurgens (EK 26 200 VI, nr.65 / 21 109, D). Die motie voorziet erin dat er geen wetgeving meer tot stand wordt gebracht waarbij de formele wetgever lagere wetgevers machtigt regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten.

Inwerkingtreding 12-11-2008, met één kleine uitzondering (art. 1-H)

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.