Stb. 2005, 493 Kwaliteitseisen handhaving milieubeheer

Besluit van 29-9-2005, Stb. 2005, 493

Besluit met kwaliteitseisen met betrekking tot de bestuursrechtelijke handhaving van milieuwetgeving, alsmede het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2005 tot wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur) (Stb. 428).

Het nieuwe Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer bevat een aantal samenhangende processtappen die de handhaving van milieuwetgeving effectiever maakt, ongeacht de inhoud van de handhavende beslissing. Deze wettelijke kwaliteitseisen vloeien voort uit het project Professionalisering van de milieuwethandhaving dat een professionelere organisatie van de ambtelijke handhavingsuitvoering beoogt.

Het besluit legt vast dat het bestuursorgaan een handhavingsbeleid vaststelt waarin de doelen en de activiteiten zijn verwoord. Dit handhavingsbeleid is gebaseerd op een analyse van de problemen in de handhaving. Het bestuursorgaan werkt dit handhavingsbeleid vervolgens jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma. De organisatie wordt dusdanig ingericht dat een adequate en objectieve uitvoering wordt gewaarborgd. Met behulp van een geautomatiseerd systeem bewaakt het bestuursorgaan vervolgens de resultaten en de voortgang, waarbij een periodieke rapportage verschijnt. Daarnaast evalueert het bestuursorgaan de uitgevoerde activiteiten op basis van het uitvoeringsprogramma.

Inwerkingtreding 10 november 2005, tegelijkertijd met de wijziging van de handhavingsstructuur in de Wet milieubeheer (Stb.2005, 428).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.